7. INTERNACIONALNA KONVENCIJA KVALITETA

objavljeno u Novosti | 0

U periodu od 31. maja do 3. juna 2010. u organizaciji Jedinstvenog Udruženja Srbije za Kvalitet (JUSK) dešavala se 7. Internacionalna Konvencija Kvaliteta uz moto “Kvalitet za evropske i svetske integracije” (The 7th international convention on quality -JUSK 2010 with the moto “Quality for european and world integration”). U okviru ove konvencije održano je više konferencija iz različitih oblasti privredne delatnosti.

Procesi evropskih integracija u oblasti poljoprivrede i veterine se odnose i na uređenje nacionalne infrastrukture za menadžment kvalitetom u ovoj oblasti. Osma Konferencija JUSK NTK za unapređenja kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini se bavila ovim problemima, kao i novim standardima koji povezuju HACCP i QMS – ISO 22 000. Osim toga bilo je reči i o ostalim aktuelnim pitanjima koja se odnose na QM i QMS u ovim oblastim.

U okviru teme “Hrana ili lek” Minaqua je uzela učešće sa radom “ Proizvodnja Minaqua – Jodi u skladu sa HACCP sistemom ”i predstavila svoje osvežavajuće bezalkoholno piće Jodi koje sadrži prirodno rastvoren jod, a namenjeno je zdravoj populaciji i svim uzrastima. prezentacija rada

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone