„Banatska priča“ i Minakva

Početkom juna meseca u Zrenjaninu je održan etno festival pod nazivom ,, Banatska priča“. Festival okuplja promotere Banata i Vojvodine – prezentaciju materijalnog i duhovnog kulturno folklornog nasleđa: običaja, tradicije i stvaralaštva naroda Banata. Festival je okupio preko stotitnu udruženja žena i desetak zemalja iz okruženja.

Manifestaciju je podpomogla novosadska kompanija Minaqua, koja je donacijom svojih proizvoda doprinela boljoj organizaciji festivala.