Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2014. „KA INTEGRISANIM SISTEMIMA”

objavljeno u Novosti | 0

JUSK je jedna od liderskih nacionalnih organizacija za kvalitet u Evropi a svakako je prva na Balkanu – sa preko 1000 domaćih i međunarodnih članova. JUSK je prva nacionalna organizacija za kvalitet u Evropi koja ima sertifikovan QMS, gde svojim primerom pokazuje, šta je pravac EU integracija u ovoj oblasti.
Glavni cilj JUSK konferencije 2014 održanoj u Beogradu od 02.06.-05.06. je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja i iskustva istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QMS-a, IMS-a i TQM-a / poslovne izvrsnosti. Na konvenciji su razmatrani filozofski, naučni i praktični koncepti, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na QM prilazima.
Minaqua je za sve učesnike konvencije obezbedila osveženje u vidu svojih proizvoda.

Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2014. „KA INTEGRISANIM SISTEMIMA”

Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2014. „KA INTEGRISANIM SISTEMIMA”

Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2014. „KA INTEGRISANIM SISTEMIMA”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone