SEMINAR O DOJENJU ZA BUDUĆE MAME

Uspešno je održan još jedan seminar o dojenju za trudnice i porodilje.
Govornik Slađana Crvenkov (viša medicinska sestra, autorka edicije knjiga za trudnice i mame) uspešno je odgovorila na brojna pitanja i nedomice koje muče svaku buduću majku.
Podršku je pružila i kompanija MINAQUA u vidu proizvoda.