Zahvalnica Minakvi za podršku festivala ,,Al je lep ovaj svet“

al je lep ovaj svet