2006.

Minaqua voda poseduje ono čime nijedna druga voda u Evropi ne može da se pohvali, a to je visok sadržaj prirodno rastvorenog joda.
MINAQUA sarađuje sa mnogim akreditovanim laboratorijama iz Srbije, među kojima su Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad ; SP Laboratorija, Bečej; Zavod za javno zdravlje Subotice.