BB Minaqua ponovo šampion kvaliteta Novosadskog Sajma

Objavljeno 26.9.2021. u časopisu „DNEVNIK“.

 

BB-Minaqua-Dnevnik-26-09-2021