Ukupna cena najma na mesečnom nivou za svaki lokal pojedinačno:

LOKAL BR.         Površina lokala (m²) Cena zakupa m² (€) Cena komunalnih troškova po m² (€) Ukupna cena na mesečnom nivou (€)
Lokal 1 78,05 12,00 2,50 1.131,73
Lokal 2 245,60 12,00 2,50 3.561,20
Lokal 4 211,50 10,00 2,50 2.643,75
Lokal 6 118,40 10,00 2,50 1.480,00

  • Crtež svih lokala možete skinuti OVDE