Dr Ivan Pavlović Neumivakin o jodu

 

Dr Ivan Pavlović Neumivakin, doktor medicinskih nauka, naučni radnik, publicista. Mnogo godina proveo je radeci u oblasti u oblasti kosmičke medicine, sagradio je prvu bolnicu na ruskom kosmičkom brodu. Autor više od 200 naučnih radova i 40 knjiga. Dobitnik Državne premije i Ruske akademije prirodnih nauka. Razvio je svoj sistem lečenja upotrebom hidrogena, sode i fizičkim vežbama.

Pogledajte prilog: Nedostatak joda