FUNCHESSTIC 2019

Uspešno je održan još jedan međunarodni šahovski turnir „Funchesstic“ na Velikoj Terasi na Paliću. Znatno se razlikuje od ostalih organizovanih šahovskih festivala.Ova manifestacija ima bogat, umetnički, zabavan, edukativni, takmičarski i humanitarni program.

Kompanija MINAQUA je sa svojim proizvodima bila zadužena za koncentraciju mladih šahista.