GDE POČINJE ŽIVOT?

Još jedan uspešan poduhvat – Paiholog – okosnica Kongresa Ishrana budućnosti, održan je 27.maja u Kulturnom centru Novi Sad.

Paiholog je projekat koji ima za cilj da pitanje stepena svesnosti i rada na sebi postavi kao ključno za svakog pojedinca i društvo u celini.

Tema ovog Paihologa je Maniholog. Kroz svesnost postojanja duše u ovom vremenu, iskreirao se niz tema koje smo obrađivali kroz različite susrete sa drugim ljudima.