Jod je važan faktor odbrane tela

Objavljeno u Dnevnik-u, 17.09.23017. godine
 
jod je vazan faktor odbrane tela, dnevnik 1709Nedostatak joda ozbiljno oštečuje zdravlje u svakom životnom dobu. Zavisno od razvojnog perioda, dužine trajanja i težine nedostatka joda, ispoljava se spektar bolesti jodnog deficita (Iodine Defficiency Disorders, engl. ICCD). Najteže i trajne posledice su kada joda manjka u fetalnom razvoju i do treće godine života. Tada nastaje trajna i duboka umna zaostalost
slika dečaka koji pije vodu JOD JE najvažniji pojedinačni nutritivni faktor rasta, naročito mozga. On je gradivni elemenat hormona štitaste žlezde koji direktnim vezivanjem za gene u jedru ćelija, diktiraju rast i razvoj ćelija, a naročito MOZGA. MORAMO ga unositi svaki dan oko 300 mikrograma joda, prema najnovijim preporukama svetske zdravstvene organizacije jer ga naš organizam ne može da stvoriti sam.

Nedostatak joda do treće godine života uzrok je DOŽIVOTNOG, NEIZLEČIVOG,TEŠKOG umnog deficita i niskog rasta, a posmatrano na nivou nacije smanjuje ukupan intelektualni kapacitet i radnu sposobnost naroda (izvor: Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF). Japanci i Skandinavci imaju najveći dnevni unos joda po glavi stanovnika a to su ujedno i najdugovečniji, najzadovoljniji i najzdraviji narodi sveta.
JOD je VAŽAN FAKTOR ODBRANE od stresa, infekcija i raka. Karfiol, kupus,žitarice, soja, fluor i brom ometaju apsorpciju joda. Najviše ga ima u hrani iz mora: riba, alge,rakovi, školjke i u mineralnoj vodi sa prirodno rastvorenim jodom. Ponesite sa sobom flašicu mineralne vode i obezbedite sebi ovaj dragoceni mineral.