Minakva podržala takmičenje ,,FIMEK NAGRAĐUJE ZNANJE”

„FIMEK nagrađuje znanje“ je takmičenje za sve maturante iz Vojvodine koje tradicionalno organizuje Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Koncept takmičenja „FIMEK nagrađuje znanje“ je zamišljen na način da maturanti kroz takmičenje i zabavu, jačaju takmičarski i timski duh, kao i sposobnosti kao što su: kreativnost, inovativnost, kritički stav i inicijativnost. Cilj ove manifestacije je da maturanti, kao budući akademski građani, pokažu svoje znanje i pre nego što dobiju indekse, i da za to budu nagrađeni.

Osveženje za učesnike takmičenje je obezbedila novosadska kompanija Minaqua.