Minaqua i Festival “Biserna grana”

Mnogobrojni folklorni festivali sa dugogodišnjom tradicijom, kako u Srbiji, tako i svuda u svetu, mahom se bave plesom, muzikom, običajima i slično. Narodna nošnja, tradicionalno odelo, na svim ovim događajima je u drugom planu.

U Srbiji od 2008. godine, pa do danas, nije postojao folklorni festival koji je u prvi plan isticao baš nošnju. Stoga je Kulturni centar „ Mladost“ iz Futoga organizovao Festival narodne nošnje, nakita i oglavlja „ Biserna grana“. Festival će se održati od 06.10.-09.10.2016. godine na više lokacija u Novom Sadu.

Cilj ovog festivala je da nošnju predstavi van klasičnih i uobičajenih nastupa folklornih grupa, ne kao „uniformu“ igrača, nego u vidu revije, kada se svaki kostim ponaosob predstavlja, objašnjava njegov izgled, tip, namena, način izrade, prilike u kojima je nošen i slično…

Podrška novosadske kompanije Minaqua nije izostala ni ovaj put. Minaqua je obezbedila osveženje za učesnike i organizatore festvala.