MINAQUA I FTN CHALLENGE

Studentska organizacija ESTIEM organizuje tradicionalno takmičenje Fakulteta tehničkih nauka pod imenom FTN Challenge. Takmičenje je namenjeno svim studentima inženjerskih, ekonomskih i organizacionih nauka. U osnovi, ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa studentima ostalih prestižnih fakulteta u Srbiji, kako bi se pokazali kao kvalitetan budući kadar.
Minaqua je za sve učesnike i organizatore obezbedila osveženje u vidu svojih proizvoda.

121110987654321