MINAQUA I U ŠVAJCARSKOJ

Naš verni potrošač Marinko, i u Švajcarskoj sa Minakvom!
Veliki pozdrav za njega!

 

Marinko 1