Nova ,,Kuća od srca“

Kompanija MINAQUA je ekipa „Kuće od srca“.

Porodice koje su deo projekta “Kuća od srca“ uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike imaju priliku da budu stambeno zbrinute, materijalno potpomognute, vraćene u obrazovni sistem što rezultira resocijalizacijom svih članova porodice uz akcentovanje na najmlađe članove društva.

Pomoć porodicama koje su najugroženije je upravo jedan od razloga, zbog kojih se kompanija MINAQUA priključila izgradnji kuće, ovog puta u Lugavčini.

Serijal Kuća od Srca vas nece ostaviti ravnodušnim.