Pokret potrošača grada Novog Sada Minakvu nagradio poveljom za kvalitet

povelja