Smotra kratkog đačkog filma – Filmić 2016

U Novom Sadu je krajem maja meseca održana manifestacija pod nazivom Filmić 2016. Filmić je deo inicijative Partners in Learning kojom kompanija Microsoft želi da omogući aktivniju ulogu u kreiranju medijskih materijala i populariše ovaj vid digitalne pismenosti u školi, kroz saradnju učenika sa nastavnikom – mentorom na izradi projekta.

Komapnija DOO BB MINAQUA NOVI SAD je obezbedila osveženje za sve učesnike ovog događaja i na taj način podržala organizaciju i podršku mladima u kreativnom stvaralaštvu.