Stručni skup Pedijatrijske sekcije Vojvodine

U subotu 19.05.2018. godine, održan je stručni skup u organizacije Pedijatrijske sekcije u Vrdniku.
Teme ovogodišnjeg skupa, bile su : terapija srčane insfuencije i epileptični status u dečijem uzrastu i postupak za reanimaciju u porodilištu.
Sasatanak je akreditovan kod zdravstvenog saveta Republike Srbije.
Podršku skupu pružila je i kompanija MINAQUA.