STRUČNI SKUP POLICAJACA, SUDIJA, TUŽILACA I ADVOKATA U NOVOM SADU

U prostorijama Skupštine Grada Novog Sada održan je stručni skup pod nazivom „Sporazumno smanji troškove“.

Organizator skupa, Strukovno udruženje policije „Dr R. A. Rajs“, okupilo je policijske službenike, sudije prekršajnih sudova, javne tužioce i advokate koji učestvuju u postupcima koji se vode zbog prekršaja iz oblasti javnog reda.

Okupljeni su podržali predlog da se češće primenjuju odredbe Zakona o prekršajima koje se odnose na zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja i na druge prekršaje iz nadležnosti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kompanija MINAQUA je obezbedila osveženje za učesnike skupa.