UZ MINAKVU I PESMU SMO BLIŽI

NVO Trandafili iz Novog Sada organaizovala je kulturnu manifestaciju ,,Uz pesmu smo bliži“ u Kulturnom centru Novog Sada.

Za dobru pesmu treba dobar glas i dobro grlo, a za to je najbolja naša Minakva!