VIŠE JODA – VIŠI IQ Na pamet može da se utiče

Objavljeno u Dnevnik-u, 14.05.2017. godine

20170514_Minaqua_08-35-06_544Većina ljudi misli da na inteligenciju ne može da se utiče. Me|đtim, nakon mnogo istraživanja i sprovedenih studija, naučnici su dokazali da jedan mineral može u velikoj meri da utiče na razvoj inteligencije i mozga, a to je jod.
Još od trenutka začeća, uloga joda je važna za razvoj mozga. Ovaj mineral može da utiče na bolji razvoj neuronske mreže, te samim tim i na bolji i veći koeficijent inteligencije – IQ! Naučnici kažu da nedostatak joda u periodu razvoja i rasta ploda može da se odrazi na smanjenje nivoa inteligencije.
Veoma je bitno da trudnice svakodnevno unose ovaj mineral. Redovno unošenje odgovarajuće količine joda može da poveća IQ za čak 15 procenata. Nedostatak joda kod trudnica, izaziva kasnije kod dece ozbiljne probleme u razumevanju i čitanju tekstova, slabiju koncentraciju i smanjenu sposobnost pamćenja.
Dnevno telu nije potrebna velika količina joda i ona može lako da se nadoknadi na više načina, a najjednostavnije je to učiniti hranom i pićem.
Joda najviše ima u morskim algama i ribi. Povrće ga sadrži u malim količinama, a na našim prostorima postoji mineralna voda bogata prirodno rastvorenim jodom. I zato, nema izgovora, načina je mnogo, a svako može da izabere svoj.

Dnevno telu nije potrebna velika količina joda i ona može lako da se nadoknadi na više načina, a najjednostavnije je to učiniti hranom i pićem