ZAHVALNICA KOMPANIJI MINAQUA

Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Udruženja roditelja dece sa autizmom „SVOJ SVET“.

Kompanija MINAQUA je uvek tu, da im pruži podršku.

BB-MINAQUA-zahvalnica-SVOJ-SVET