Zahvalnica Minakvi za pruženu podršku u organizaciji medjunarodnog simpozijuma u Nišu

 zahvalnica Minakvi