ZAVRŠEN FESTIVAL NOVIH ENERGIJA

Program je bio pun zabave, igre i muzike!
Jedan od prijatelja festivala bila je i kompanija MINAQUA!