Značaj joda u našem organizmu

Pogledajte emisiju,, Zdravlje i vi“ i šta profesor doktor Jovan Vlaški
ima da kaže o značaju joda, od 32:28 min.